logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Z kim współpracujemy

Instytut Sportu

isInstytut Sportu został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy i jest wpisany do KRS pod numerem 0000223239.
Nadzór nad Instytutem Sportu sprawuje Minister Sportu i Turystyki. Organami naczelnymi Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • przeprowadzanie badań naukowych na rzecz sportu,
  • zapewnienie udziału nauki w procesie przygotowania zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich,
  • prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla polskich związków sportowych i innych jednostek,
    opracowanie ekspertyz dla organizacji i związków sportowych,
  • przeprowadzenie analiz antydopingowych zgodnie z odnośnymi przepisami,
  • projektowanie i konstrukcja urządzeń pomiarowych na rzecz sportu,
  • certyfikacja wyrobów dla sportu i rekreacji,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Zakłady: Badań Antydopingowych, Biochemii, Biomechaniki, Endokrynologii, Fizjologii, Fizjologii Żywienia, Konstrukcji Urządzeń Badawczych, Psychologii, Przychodnia Sportowo-Lekarska.

Zakład Biochemii IS ma akredytacje Polskiego Centrum Akredytacyjnego.banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio