logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Specjaliści Akademii

Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska - specjalista Akademii ds. antropologii

Zajmuje się w swoich pracach wieloma zagadnieniami, do których zaliczyć należy m.in. ekologię człowieka; antropologię, biomedykę, ze szczególnym uwzględnieniem: przystosowania organizmu człowieka do życia w różnych warunkach środowiskowych; problemów odziedziczalności i ekosensytywności; czynników egzogennych (w szczególności warunki życia w rodzinie a rozwój biologiczny potomstwa); sprawności fizycznej w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego i miejsca zamieszkania, zagadnień promocji zdrowia i świadomości ekologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Członek Komitetu Antropologii PAN, Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego (Belgia), Członek Komisji Starzenia i Starości, Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES) (Anglia), Wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Komisji Ekologii Człowieka, Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych IUAES, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej z siedzibą w Warszawie.
Wyniki jej badań prezentowane były w około 110 publikacjach. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio