logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

7. Płatności
  7.1. Wynagrodzenie należne Akademii z tytułu umożliwienia Akademikowi udziału w badaniach wchodzących w skład Testu płatne jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia badań wchodzących w skład Testu.
  7.2. Wynagrodzenie należne Akademii z tytułu opracowania Raportu płatne jest w terminie 7 dni od opracowania Raportu.
  7.3. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Akademii w Nordea Bank Polska 52144013870000000012208308.
  7.4. Opiekun może zapłacić całe wynagrodzenie przed rozpoczęciem badań wchodzących w skład Testu. W takim przypadku wynagrodzenie należne Akademii ulega pomniejszeniu o 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
  7.5. Za odrębnym wynagrodzeniem Akademia może spełnić umówione świadczenia dodatkowe, których zakres wykracza poza zapewnienie udziału w Teście i opracowanie Raportu.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio