logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

6. Zawarcie umowy i odstąpienie
  6.1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Akademią i Opiekunem.
  6.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą wyboru przez Opiekuna jednego z zaproponowanych przez Akademię terminów Testu, o którym mowa w pkt. 4.3.4.
  6.3. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w ofercie, o której mowa w pkt. 4.3.2 i Regulaminie. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia oferty.
  6.4. Oferta, o której mowa w pkt 4.3.2 przestaje wiązać Akademię, jeżeli Opiekun nie dokona wyboru terminu Testu, o którym mowa w pkt 4.3.4 w terminie 30 dni od otrzymania oferty udziału w Teście.
  6.5. Przez zawarcie umowy Akademia zobowiązuje się do umożliwienia Akademikowi udziału w badaniach wchodzących w skład Testu oraz do opracowania Raportu na podstawie wyniku tych badań, natomiast Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia udziału Akademika w tych badaniach w umówionym miejscu i czasie i do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
  6.6. Warunki zawarcia umowy Akademia potwierdza w dokumencie „indywidualne szczegóły organizacyjne Testu”.
  6.7. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy Opiekun może od niej odstąpić. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie na adres Akademii Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 10-dniowego terminu.
  6.8. W przypadku gdy Akademia nie będzie mogła zapewnić Akademikowi udziału w badaniach wchodzących w skład Testu w umówionym terminie niezwłocznie poinformuje o tym Opiekuna i zaproponuje dwa inne terminy do wyboru Opiekuna. W takim przypadku opiekun jest też uprawniony do odstąpienia od umowy.
  6.9. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Opiekun jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku Akademia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci świadczenia spełnione przez Opiekuna. W przypadku dokonania przedpłaty zostanie ona zwrócona wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej dokonania.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio