logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

5. Raport
  5.1. Akademia na podstawie wyników badań wchodzących w skład Testu oraz wyników ewentualnych badań dodatkowych opracowuje Raport.
  5.2. Raport zawiera:
    5.2.1. wyniki Testu,
    5.2.2. wskazanie ewentualnych niedomagań zdrowotnych wykrytych podczas testu,
    5.2.3. zalecenie pożądanych działań mających na celu polepszenie stanu zdrowia Akademika,
    5.2.4. wskazanie dyscypliny lub dyscyplin sportu, w których zgodnie z wynikami testu Akademik może osiągnąć najlepsze wyniki.
  5.3. Raport przekazywany jest Opiekunowi podczas spotkania podsumowującego, które odbywa się w terminie ustalonym z Opiekunem, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia Testu.
  5.4. Na życzenie Opiekuna raport może być przesłany pocztą na wskazany adres. W takim przypadku Akademia wyśle Raport listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Testu.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio