logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

3. Zakres stosowania
  3.1. Test został przygotowany pod nadzorem Rady Programowej Akademii w oparciu o obecną wiedzę z zakresu medycyny sportowej oraz teorii wychowania fizycznego i sportu. Informacje o Radzie Programowej Akademii dostępne są na stronie internetowej Akademii: www.akademiadrogisportowej.pl w zakładce Zespół.
  3.2. Badania i analizy wchodzące w skład Testu wykonywane są przez instytucje współpracujące z Akademią:
    3.2.1. Instytut Sportu przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie,
    3.2.2. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej przy ul. Pory 78 w Warszawie,
    3.2.3. Carolina Medical Center przy ul. Pory 78 w Warszawie.
    3.2.4 Inagen  - Instytut Analiz Genetycznych przy ul. Księcia Trojdena 4
  3.3. Test realizowany jest z zachowaniem anonimowości jego uczestników.
  3.4. Program Testu przewiduje m.in. wykonanie badań lekarskich, badań morfologii i moczu, badań biochemicznych i endokrynologicznych (spoczynkowe Akademicy w wieku od 12 lat), analiz laboratoryjnych - w zakresie:
    3.4.1. wykrywania niedomagań zdrowotnych i symptomów chorób,
    3.4.2. wykrywania i różnicowania niedokrwistości,
    3.4.3. wykrywania niedoborów biopierwiastków i witamin,
    3.4.4. oznaczenia genotypu ACE – angiotensin converting enzyme oraz ACTN3,
    3.4.5. badań alergologicznych realizowanych w okresie wrzesień – marzec,
    3.4.6. badań pediatrycznych,
    3.4.7. testów koordynacji,
    3.4.8. testów skoczności,
    3.4.9. testów ruchowych,
    3.4.10. testów psychologicznych,
    3.4.11. funkcjonalnej analizy sprawności fizycznej oraz jakości ruchów (FMS),
  3.5. Wykonanie Testu przewidziane jest na 2 następujące po sobie dni. Uproszczony, wstępny, program wykonania badań wchodzących w skład Testu obejmuje m.in.:
    3.5.1. I dzień (data zgodna z wybranym przez Opiekuna terminem):
      3.5.1.1. 08.00 - 13.00 siedziba Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa - zebranie organizacyjne, pobranie wymazu dla badań genetycznych, krwi i próbek moczu, wywiad lekarski i badania lekarskie, FMS, badania alergologiczne,
      3.5.1.2. 13.00 - 17.30 siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa - badania psychologiczne, kino PKOl, zwiedzanie Muzeum Sportu.
    3.5.2. II dzień:
      3.5.2.1. 08.30 - 10.00 siedziba Instytutu Sportu, ul. Trylogii 2/16, Warszawa - określenie składu ciała,
      3.5.2.2. 10.00 - 13.00 AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, Warszawa - testy ruchowe,
      3.5.2.3. 13.00 - 17.00 siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa - badania psychologiczne c.d.
  3.6. Pełny program badań udostępniany jest Akademikom i Opiekunom w dokumencie „Indywidualne szczegóły organizacyjne Testu”, o którym mowa w pkt. 4.3.5 Regulaminu.
  3.7. Informacje na temat praw Akademików i Opiekunów w związku z udziałem w Teście można uzyskać w Biurze Praw Pacjenta pod numerem infolinii 0-800-190-590.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio