logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

8. Postanowienia Końcowe
  8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty.
  8.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl.
  8.3. Akademia zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w tym do wprowadzenia odpłatności za świadczone usługi. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej Akademii www.akademiadrogisportowej.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od chwili podania ich do wiadomości w powyższy sposób.
  8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.


banner

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio