logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

7. Postępowanie Reklamacyjne
  7.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Akademii Użytkownik może wnieść reklamację.
  7.2. Reklamacja Powinna zostać przesłana na adres Akademii w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  7.3. Reklamacja powinna zawierać
    7.3.1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację,
    7.3.2. rodzaj usługi, której dotyczy,
    7.3.3. zarzuty,
    7.3.4. zwięzłe uzasadnienie zarzutów,
    7.3.5. żądanie składającego reklamację.
  7.4. Akademia obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  7.5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Akademii przez inne podmioty, termin wskazany w pkt. 7.4 może być przedłużony o kolejne 14 dni, o czym Akademia zawiadamia osobę składającą reklamację.


banner

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio