logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

6. Odpowiedzialność
  6.1. Akademia zbiera następujące informacje o Uczestnikach:
    6.1.1. płeć Uczestnika,
    6.1.2. wiek Uczestnika,
    6.1.3. wzrost Uczestnika,
    6.1.4. wyniki poszczególnych ćwiczeń wchodzących w skład Testu.
  6.2. Podanie powyższych informacji jest konieczne w celu wykonania usługi. Informacje te są zbierane w celu wykonania usługi oraz w celach statystycznych.
  6.3. Użytkownik może dobrowolnie podać wszystkie lub niektóre z następujących informacji dotyczących Uczestnika:
    6.3.1. kod pocztowy Uczestnika,
    6.3.2. wykształcenie i wykonywany zawód rodziców Uczestnika,
    6.3.3. dochód netto rodziny Uczestnika,
    6.3.4. informacje o ilości rodzeństwa Uczestnika i o ilości osób w gospodarstwie domowym Uczestnika.
  6.4. Informacje wskazane w pkt 6.3 są zbierane w celach statystycznych. Informacje wskazane w pkt. 6.2 i 6.3 nie umożliwiają określenia tożsamości Uczestnika. Akademia nie zbiera danych osobowych Uczestników.
  6.5. Użytkownik może dobrowolnie podać swoje następujące dane osobowe.
    6.5.1. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
    6.5.2. telefon kontaktowy Użytkownika.
  6.6. Użytkownik podając dane wskazane w pkt. 6.5 wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach kontaktowych w tym w celu przekazania Użytkownikowi informacji o ponadprzeciętnym wyniku testu Uczestnika lub ponadprzeciętnych predyspozycjach Uczestnika do uprawiania sportu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody także dla celów marketingowych.
  6.7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6.8. Administratorem danych jest Akademia, której adres siedziby i nazwa zostały wskazane w pkt. 1.1.2.
  6.9. Osobie, której dane są przetwarzane przez Akademię przysługuje prawo do:
    6.9.1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przetwarzanych przez Akademię,
    6.9.2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
    6.9.3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,
    6.9.4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
    6.9.5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
    6.9.6. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
    6.9.7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdy Akademia zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
    6.9.8. wniesienia żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6.10. Akademia przechowuje udostępnione dane i wyniki Testów w sposób zapewniający ich poufność i zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz zniszczeniem lub zgubieniem.


banner

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio