logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

4. Zasady wykonywania Testu
  4.1. Test przeznaczony jest do samodzielnego wykonania przez Uczestników pomiędzy 7 i 19 rokiem życia. Ze względu na uwarunkowania rozwojowe dzieci i młodzieży trafność polecenia określonej dyscypliny lub dyscyplin sportu jest znacząco niższa w odniesieniu do Uczestników, którzy nie ukończyli 10 roku życia.
  4.2. W przypadku gdy Uczestnikiem nie jest osoba pełnoletnia Test musi być wykonywany pod opieką osoby pełnoletniej.
  4.3. Ćwiczenia wchodzące w skład Testu powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl w zakładce Test Srebrny.
  4.4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń wchodzących w skład Testu konieczne jest przeprowadzenie rozgrzewki jak dla intensywnych ćwiczeń sportowych. Przystąpienie do wykonywania ćwiczeń wchodzących w skład Testu bez rozgrzewki grozi urazem lub kontuzją Uczestnika.
  4.5. Ćwiczenia wchodzące w skład Testu winny być wykonywane w stroju i obuwiu sportowym zgodnie z wskazaniami znajdującymi się na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl w zakładce Test Srebrny.
  4.6. Ćwiczenia wchodzące w skład Testu winny być wykonywane w miejscu przeznaczonym do aktywności fizycznej danego rodzaju, zapewniającym bezpieczeństwo Uczestników.
  4.7. Ćwiczenia wchodzące w skład Testu obejmują przede wszystkim zestaw ćwiczeń przewidzianych Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej. Wykonywanie tych ćwiczeń nie jest obarczone szczególnym ryzykiem, jednakże wykonywanie testu związane jest z możliwością urazu lub kontuzji, których ryzyko zwykle występuje w związku z aktywnością fizyczną, wzmożonym wysiłkiem lub amatorskim uprawianiem sportu.
  4.8. Testu nie mogą wykonywać Uczestnicy, co do których istnieje podejrzenie przeciwwskazań do zwiększonego wysiłku fizycznego. W szczególności przeciwwskazaniem do wykonywania Testu są:
    4.8.1. Niewydolność oddechowa,
    4.8.2. Niewydolność krążeniowa,
    4.8.3. Choroby ostre narządów ruchu,
    4.8.4. Ostre postacie chorób infekcyjnych,
    4.8.5. Poważne uszkodzenia mięśnia sercowego,
    4.8.6. Stany duszności,
    4.8.7. Niewyleczone rany,
    4.8.8. Omdlenia przy wysiłku,
    4.8.9. Wady wzroku,
    4.8.10. Inne niepokojące objawy mogące świadczyć o złym stanie zdrowia.
  4.9. W przypadku wątpliwości co do istnienia przeciwwskazań przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wchodzących w skład Testu należy skonsultować się z lekarzem. To samo dotyczy Uczestników nieaktywnych lub mało aktywnych fizycznie.
  4.10. Użytkownik lub osoba sprawująca opiekę nad Uczestnikiem zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika podczas wykonywania Testu i weryfikacji istnienia przeciwwskazań do wykonania Testu. W szczególności Użytkownik lub osoba sprawująca opiekę nad Uczestnikiem zobowiązani są do zapoznania się z przeciwwskazaniami do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz zagrożeniami związanymi z aktywnością fizyczną, zwiększonym wysiłkiem fizycznym, lub amatorskim uprawianiem sportu.


banner

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio