logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

3. Zasady korzystania z usług
  3.1. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu.
  3.2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
  3.3. Do korzystania z usług i Serwisu internetowego Akademii konieczne są:
    3.3.1. Dostęp do sieci Internet,
    3.3.2. Przeglądarka internetowa np. IE 7.0 lub nowsza, Firefox 3.0 lub nowsza,
    3.3.3. Możliwość korzystania z JavaScript i cookies.
  3.4. Z chwilą akceptacji Regulaminu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
  3.5. Wykonanie usługi przez Akademię polega na jednorazowym przetworzeniu wyników Testu i poleceniu do uprawiania przez Uczestnika określonej dyscypliny lub dyscyplin sportu.
  3.6. Usługi świadczone są za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl.
  3.7. Opis ćwiczeń wchodzących w skład Testu i sposobu ich wykonania dostępny jest na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl w zakładce Test Srebrny.
  3.8. Po wykonaniu Testu przez Uczestnika, Użytkownik wpisuje jego wyniki w formularzu, o którym mowa w pkt. 3.6 Regulaminu.
  3.9. Wyniki Testu przetwarzane są przez przygotowany w tym celu program komputerowy, a Użytkownik otrzymuje informację o dyscyplinie lub dyscyplinach sportu polecanych dla Uczestnika.
  3.10. Korzystanie z usług jest nieodpłatne. Nie dotyczy to kosztów dostępu do Internetu, które są niezależne od Akademii i mogą być pobierane przez dostawców Internetu na podstawie umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem i tymi dostawcami.
  3.11. Użytkownik zobowiązuje się, że jego aktywność w ramach Serwisu internetowego Akademii i konta nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będzie przesyłać wykorzystując mechanizmy Serwisu internetowego Akademii żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób, nie może naruszać praw innych użytkowników Serwisu internetowego Akademii, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu internetowego Akademii.
  3.12. Akademia może zakończyć świadczenie usług w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku możliwość korzystania z usług zostanie wyłączona po upływie 14 dni od dnia umieszczenia informacji o zaprzestania świadczenia usług na stronie internetowej Akademii www.akademiadrogisportowej.pl.


banner

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio