logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Testy – nasza oferta

Test Srebrny

Zadania testu przeznaczono do indywidualnego ich wykonania przez dziecko pod nadzorem rodzica. Wyniki testu umożliwiają preorientacyjne określenie predyspozycji i wskazanie najbardziej odpowiednich dla dziecka dyscyplin sportu.

Po wykonaniu każdego zadania testu – uzyskane wyniki rodzic wpisuje na stronie Akademii w zakładce dotyczącej tego zadania. Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu, uwzględniającemu orientacyjne „modele mistrza”, następuje zwrotne przekazanie informacji dotyczącej zalecanych do uprawiania przez dziecko dyscyplin sportu.

Test Srebrny ma za zadanie analizę wyników uzyskanych przez dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 19 rokiem życia. Ze względu na uwarunkowania rozwojowe sprawności ruchowej wyższa trafność oceny, na podstawie uzyskanych wyników przez wykonującego zadania testowe, dotyczy osób powyżej 10 roku życia.

Korzyści z wykonania Testu Srebrnego:

  • preorientację w zakresie wskazania odpowiedniej dla dziecka dyscypliny lub grupy dyscyplin sportowych,
  • zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną, motywowanie uczestników Testu do uprawiania sportu, szczególnie we wskazanej przez Akademię dyscyplinie,
  • zebranie przez Akademię danych statystycznych dotyczących poziomu sprawności fizycznej i tzw. kondycji młodego pokolenia w skali całego kraju,
  • umożliwienie ujawnienia talentów sportowych i objęcie ich dodatkową opieką

Regulamin Testu Srebrnego znajduje się w zakładce „Współpraca”.

Wyniki uzyskane w Teście Srebrnym najlepiej zweryfikować uczestnictwem w podstawowym teście Akademii – Teście Złotym, który w bardziej obiektywny i kompleksowy sposób umożliwi ocenę predyspozycji kandydata do konkretnych dyscyplin sportowych.banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio