logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Testy – nasza oferta

Test Złoty

W ramach Testu Złotego przewidziane jest uczestniczenie we wszechstronnych badaniach i testach podczas dwudniowego pobytu w Akademii Drogi Sportowej

Cele Testu Złotego:

  • wszechstronne, interdyscyplinarne poznanie i określenie stanu zdrowia oraz poziomu sprawności psychofizycznej kandydata;
  • szczegółowa ocena aparatu ruchowego i struktury ciała kandydata oraz zaproponowanie programu leczenia w przypadku wykrycia problemów zdrowotnych;
  • wskazanie optymalnych form aktywności sportowej - wybór sportu.

W zakres Testu Złotego wchodzą m.in. badania lekarskie, testy sprawności fizycznej, testy koordynacji ruchowej, badania biochemiczne, alergologiczne, genetyczne, antropologiczne oraz psychologiczne. Testy i badania wykonane są przez wiodące instytucje świadczące usługi dla organizacji sportowych takich jak Polskie Związki Sportowe.

Uczestnicy Testu Złotego mają zapewnioną opiekę specjalistów Akademii w zakresie wszystkich problemów związanych ze zdrowiem i realizowaną karierą sportową. Przygotowany program odpowiada na pytania dotyczące:

  • przeciwwskazań do uprawiania sportu przez dziecko;
  • optymalnej dyscypliny sportu dla dziecka uwzględniając jego przewidywany rozwój psychosomatyczny, ruchowy i fizjologiczny;
  • roli rodzica w podjętej przez dziecko drodze sportowej.

Powtarzanie Testu Złotego w cyklu 1-2 rocznym umożliwia śledzenie i kierowanie rozwojem psychofizycznym, ruchowym i sportowym młodego człowieka. Regulamin udziału w Teście Złotym znajduje się w zakładce „Współpraca”.banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio