logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Dla kogo oferta Akademii

Komercyjne kluby i ośrodki sportu
Osoby zarządzające klubami i ośrodkami specjalizującymi się w prowadzeniu szkolenia np. piłki nożnej czy tenisa ziemnego, powinny dysponować narzędziem umożliwiającym im, na życzenie rodziców, odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy ich dziecko ma szansę na osiągnięcie znaczących sukcesów w wybranej dyscyplinie sportu?, a jeśli nie, to: gdzie należałoby skierować jego zainteresowanie? Aby się tego dowiedzieć proponujemy skorzystanie z Testu Złotego lub Srebrnego.

Związki sportowe
Polskie Związki Sportowe – głównie w dyscyplinach w których trening specjalistyczny rozpoczyna się we wczesnej młodości, powinny mieć narzędzie w postaci Testu Złotego, dzięki któremu najbardziej obiecujący kandydaci na Mistrzów, mogliby zostać poddani wszechstronnym badaniom i próbom. W takim przypadku wyniki Testu Złotego pozwolą prowadzić trening w sposób zarówno bardziej bezpieczny dla zawodnika, jak też bardziej racjonalny i efektywny.

Centralne Urzędy z misją krzewienia kultury fizycznej
Instytucje odpowiedzialne za rozwój kultury fizycznej powinny włączyć się do dyskusji na temat rozpoznawania predyspozycji sportowych w skali makro. Badania przygotowane przez Akademię Drogi Sportowej mają szansę, w perspektywie kilku lat, zwiększyć świadomość społeczną co do roli kultury fizycznej w rozwoju młodego pokolenia, jak też podnieść poziom i skuteczność szkolenia sportowego.banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio