logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Akademia Drogi Sportowej - wprowadzenie

Problem doboru kandydatów do sportu był, jest i będzie numerem 1. Jest on złożony i niezwykle ważny dla odnoszenia sukcesów w sporcie. Od niego, bowiem zaczyna się droga czy jak kto woli kariera sportowa każdego człowieka. Wzrastający poziom sportu wyczynowego wymaga udziału coraz wszechstronniej uzdolnionych osób, bo jedynie tacy mogą odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. Odnoszenie sukcesów wymaga nie tylko racjonalnego, intensywnego i wieloletniego okresu treningowego. Trening taki łączy się ze znaczącymi środkami finansowymi. Dlatego, prawidłowy dobór kandydatów posiada ogromne znaczenie: 1), ogranicza wydatki finansowe przeznaczone na wieloletni trening nieodpowiedniego kandydata; 2), chroni ćwiczących przed stratą czasu, niespełnionymi oczekiwaniami, pogorszeniem zdrowia w wyniku nieodpowiednich obciążeń treningowych, nie odstrasza od zajęć sportowych ukierunkowanych na polepszenie zdrowia; 3), nie naraża trenerów na niepotrzebną stratę czasu; 4), zabezpiecza dobre jakościowo rezerwy dla reprezentacji różnego szczebla w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Dotychczas brak w Polsce przejrzystego oraz efektywnego systemu sportu i doboru do niego kandydatów. Podjęta przez Akademię Drogi Sportowej społeczna inicjatywa ma na celu próbę zmiany dotychczasowego stanu, a w dalszej pespektywie umożliwienie reprezentantom naszego kraju zajmowanie wyższych miejsc na arenie międzynarodowej adekwatnych do możliwości i aspiracji 38-milionowego narodu. Nie mniej ważnym dodatkowym celem tej inicjatywy jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, a więc wyhamowanie wzrastającej tendencji plagi XXI wieku, tj. nadwagi dotyczącej już 50% naszego społeczeństwa.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta, sierpień 2012 r.banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio