logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

Akademia Drogi Sportowej - wprowadzenie

„Stosowany dotychczas w wielu krajach model doboru do sportu zawiera błędną zasadę organizacyjno-metodologiczną w ramach której przedstawiciele poszczególnych dyscyplin sportu poszukują dla siebie odpowiednich kandydatów. W wyniku czego, wśród odrzuconych w jednej dyscyplinie znajdować się mogli osobnicy, którzy odnieśliby znaczące sukcesy w innych dyscyplinach.” (Starosta, 2006)

Wprowadzenie

Analiza piśmiennictwa i studiowanie biografii czołowych zawodników Polski wykazały, że dotychczas nie mieliśmy poprawnie funkcjonującego systemu doboru kandydatów do sportu. Wiele utalentowanych sportowo osobników nie odkrywano we właściwym czasie lub nie trafiali oni na odpowiednią dla nich dyscyplinę sportu. Nie zawsze udany był dobór kandydatów do klas i szkół sportowych, a nawet szkół mistrzostwa sportowego. Stosowane w nich kryteria niewiele miały wspólnego ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi. Stąd, ich stosunkowo mała efektywność. Mieliśmy co prawda, nawet dość udane akcje „wyłaniania talentów”, ograniczały się one jednak do konkretnych dyscyplin sportu, np. „czwartki lekkoatletyczne”. We wszystkich tych zabiegach selekcyjnych niezwykle rzadko w stosowanych kryteriach uwzględniano poziom koordynacji ruchowej, która w wielu krajach m.in. w b. NRD i b. ZSRR była elementem wiodącym. Duża liczba wybitnych zawodników trafiła do sportu przez przypadek. Czasami promotorami i organizatorami byli rodzice np. B. Jankowska, G. Dudek, W. Fibak, siostry Radwańskie. W Polsce było i jest wiele wybitnie ruchowo uzdolnionych, ale nie ujawnionych osobników. Pora zakończyć zakres ich marnowania i pokazać, że w naszym kraju jest nie mniej wybitnych talentów niż u naszych sąsiadów. Coraz powszechniejsza jest ocena, iż wyniki uzyskiwane przez reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie na Igrzyskach Olimpijskich nie są adekwatne do potencjału ponad 38-milionowego narodu środkowej Europy. A 31 miejsce zajęte ostatnio na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie nie jest na miarę możliwości i oczekiwań Polaków, tym bardziej, iż wyprzedziły nas takie kraje jak: Węgry, Kazachstan, Holandia, Ukraina, Czechy, Białoruś, Chorwacja, Rumunia, Dania.banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio